Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Öğrenme Teknolojileri Eğitimi Nasıl Etkiliyor?

Eğitim sektörü için konuşacak olursak, teknoloji ile bu denli iç içe olduğumuz bir zamanda kurumsal öğrenme teknolojileri olmadan bir eğitim planlaması düşünülemez. Düşünün bir kere; yakın zamanda bir pandemi yaşadık. Etkileri ise halen devam ediyor. Her sektör Pandemiden etkilendi. En çok etkilenen sektörlerden biri ise eğitim sektörü oldu. İş yapış şekilleri değişti. Yüz yüze eğitim modelinden e-learning dediğimiz uzaktan eğitim modeline geçildi.  

Eskiden bilgiye ulaşmak için büyük eğitim kurumlarına, kurumsal kütüphanelere, pahalı kitaplara ve kaşesi yüksek eğitimcilere ihtiyacımız vardı. Bu kaynaklara ulaşmak için ise bir şekilde oturduğumuz yerden kalkıp harekete geçmemiz gerekiyordu. Şimdi ise bunların hiçbirisine gerek kalmadı. Bir internet bağlantınız ve bilgisayarınız varsa dünya artık parmaklarınızın ucunda. Öğrenmek artık çok kolaylaştı. Tek bir tıkla arama motorlarına öğrenmek istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve karşınıza binlerce kaynak çıkıyor. İşte pandemi ile tam olarak hayatımıza giren ve teknolojinin bize kazandırdığı e-öğrenme dediğimiz eğitim modeli tam da bu oluyor. Online eğitim sistemleri yalnızca bilgiye kolay erişimin yolunu açmadı, aynı zamanda eğitim araçlarındaki çeşitliliği de inanılmaz derecede artırdı. Eskiden temel eğitim kaynağımız kitaplardı. Şimdi ise videolar, görseller, ses kayıtları ve daha pek çok eğitim kaynağımız mevcut. Dolayısıyla dijital öğrenme geleneksel öğrenme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Şu hususu net bir şekilde ifade edebiliriz ki; bir sınıfın içerisinde ve bir öğretmen eşliğinde bir şeyleri öğrenmeye çalışma devri artık yavaş yavaş kapanmak üzere. “New World Order” Yeni dünya düzeni denilince aklınıza hemen komplo teorileri gelmesin. İşte asıl Yeni Dünya Düzeni bu. Öğretmenler artık yavaş yavaş birincil bilgi kaynağı olmaktan çıkıyorlar. E-learning sitemlerinde öğretmenlerin görevi bilgiyi aktarmak yerine rehberlik yapmaya doğru giden bir süreç izliyor.   

Kurumsal öğrenme teknolojileri eğitim sisteminde devrim niteliğinde değişikliklere sebep oldu. Artık öğrenmek için kapalı mekânlara, sıkıcı sınıflara, dershanelere ihtiyacımız yok. Binaların içinde tıkılıp kalmak zorunda değiliz. Yalnızca eğitimcilerin değil öğrencilerin de rolleri değişti. Geleneksel eğitim modelinde edilgen konumda olan öğrenciler artık etken bir konuma geçtiler. Öğretmenden öğrenciye doğru tek yönlü bilgi akışı yerini karşılıklı etkileşime bıraktı. Böylece online eğitim sistemine geçen kurumlar stabil bir öğrenmeden öğrenen organizasyonmodeline geçtiler. 

Peki, bu kadar faydaları olan uzaktan eğitim neden şimdiye kadar hayata geçirilemedi? Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi birçok aksaklıklarına rağmen geleneksel eğitim sisteminin devam etmesi şu an halen bazı kesimlerin işine fazlasıyla gelmektedir. Online eğitim çok büyük organizasyonlara, devasa eğitim kurumlarına ve büyük paralar harcanmasına gerek duymayan bir eğitim sistemidir. Bir bilgisayar ve de bir internet bağlantısı sayesinde dünyanın her yerinden her konuda eğitim alabilirsiniz. Bunun karşısında geleneksel eğitim sisteminin kurumsal eğitim kurumlarını, yurtlarını, dershanelerini, pahalı eğitim ücretlerini, istihdam edilmek zorunda olan onca öğretmeni ve bu sektörden nemalanan milyonlarca kişiyi düşündüğümüzde geleneksel eğitim sistemlerinden vazgeçmekte neden direnç gösterildiği ortadadır. 

Uzaktan eğitim sistemlerine neden tam olarak geçilemediğinin ikinci sebebi olarak imkânsızlıklardan bahsedebiliriz. Gerekli tüm teknolojik gelişmelere ve sahip olduğumuz fırsatlara rağmen halen her şey herkes için erişilebilir durumda değil. Teknoloji çok kısa zamanda çok hızlı bir şekilde gelişse de herkes aynı anda aynı derecede teknolojiye erişim sağlayamadı. Bunu özellikle pandemi döneminde yeterli altyapısı olmadığı için devletin organize etmiş olduğu online eğitim sistemini kullanamayan birçok öğrencide açıkça gördük. 

Artık sahip olduğumuz teknolojiyi kullanarak kitleleri e-öğrenme teknolojileriyle buluşturmanın tam zamanı. Bilgiye ulaşmak için eskisi gibi büyük paralar harcamaya gerek yok. Yeni eğitim sistemleri sayesinde eğitim almak, eğitimli olmak artık yalnızca belirli bir zümrenin tekelinde değil. Dijital öğrenme teknolojileri sayesinde eğitim bugün artık herkes için hiç olmadığı kadar daha demokratik.

Bu durumda çağın gereklerini uygun insan modelini yetiştirmek için tüm kurumların bir an önce kurumsal öğrenme teknolojileri sistemlerine hızlıca geçiş yapması gerektiğine inanıyoruz.  

Sevgi ve Saygılarımızla.