Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Öğrenen Organizasyon Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme en basit ifadesi ile kişinin kendi bilgi kapasitesini arttırmasıdır.
Kişi bazında başlayan bu süreç, adım adım takım öğrenmesine ve en geniş kapsamda da organizasyonun öğrenmesine kadar ulaşır.
Öğrenen organizasyon, vizyonla belirlenmiş ortak geleceğe ulaşmak için hem birlikte hem de kişisel olarak kendilerini sürekli geliştiren kişilerin grubudur.
Öğrenen Organizasyon Olma Yolunda Hangi Aşamadasınız?

Yolun Çok Başında

 • Çalışanlar yeni eğitim fırsatlarını çok fazla umursamaz.
 • Çalışanlar kişisel gelişimlerinden çok zorunlu eğitimleri almakla ilgilenir.
 • Gelecek ile ilgili değil, daha çok geçmiş ile ilgili konularda konuşurlar.
 • Kendilerini eğitmek yerine, eğitim biriminin kendilerini eğitmesini beklerler.
 • Beyin fırtınası yapmayı unutmuşlardır.
 • Yaptıkları işin teşvik edici yönünü görmekte zorlanırlar.
 • Herhangi bir ek sorumluluk almaktan kaçınırlar.
 • İşlerini iyileştirme ve yenilikler getirme çabası göstermezler.
 • İnisiyatif almazlar.
 • Şirket içindeki her türlü gelişme ve ilerlemeyi pasif bir şekilde izlerler.
 • İşler planlanan şekilde yürümediği zaman hayal kırıklığına uğrarlar.
 • Düşüncelerinde katıdırlar ve kendi fikirlerinde ısrar ederler.
 • Eğitim çalışanlar için sadece bir zorunluluktur.
 • Çalışanlar sınıf eğitimlerine bilgi ve gelişim için değil sosyalleşmek için katılır.
 • Ortak bir eğitim ve gelişim platformu yoktur ya da var olan sistemler pasiftir.

Yolun Biraz İlerisinde

 • Herkes sorunlara değil, fırsatlara; geçmişe değil, geleceğe yoğunlaşmıştır.
 • İşler hakkında konuşmaktan çok, işlerle ilgili bir şeyler yapmaya gayret edilir.
 • Herkes birbirinin gelişimine yardım eder, teşvik eder.
 • İş ortamı beraberlik, şevk ve başarı için canla başla mücadele etme arzusu ile doludur.
 • Herkes aktiftir, pasif seyirci değildir.
 • Sonuç üretilir.
 • Öğrenme bir şirket kültürüdür.
 • Çalışanların eğitim ve gelişimi bir platform üzerinden sağlanır ve izlenir.
 • Eğitim ve gelişim faaliyetleri için özelleştirilmiş raporlar alınır.
 • Bilgi dijital ortamda hızla paylaşılır.
 • Kritik olan bilgiler e-öğrenmeye çevrilir.
 • Sınıf eğitimleri e-öğrenmeyle desteklenip, workshop desteğiyle verimlilik arttırılır ve maliyetler azaltılır.
 • Kurum artık bir öğrenen organizasyon olma yolundadır.

Öğrenen Organizasyon Ne Yapar?

Eğitim gelişim platformu ve yapılan çalışmalar artık marka olmuştur. Kullanıcılar aralarında markadan söz ederek konuşur. Shell Akademiye yeni eğitimler eklenmiş.’, Brisa Akademi’deki videoyu gördün mü?’, ‘Bu kitabın özetini Tepe Akademi’de buldum.’ Vb.…

 • İçerik geliştirme istekleri iş birimlerinden kendiliğinden gelir.
 • Ayda minimum 2-3 e-eğitim üretilir. (500’ün üzerinde çalışana sahip bir kurum için geçerlidir.)
 • Kuruma özel eğitimlerin yanı sıra isteğe bağlı kişisel gelişim eğitimleri sunulur.
 • Çalışanların tamamına ayda ortalama 2 veya 3 e-öğrenme içeriği atanır.
 • Eğitim gelişim platformunda içerik ve topluluğu yönetmeye odaklanmış en az 1 kişi vardır.
 • Eğitim ve gelişim ile ilgili bütün duyurular platform üzerinden yapılır.
 • Sosyal öğrenme desteklenir. (Gruplar, herkesin içerik yayınlaması, dağıtılmış yetkiler, …)
 • Kullanıcıların eğitimleri kendi istekleriyle alma oranı çok yüksektir.
 • Kullanım ödüllendirilir.
 • Platform trafiği oldukça yüksektir. Günlük platform girişi üye sayısının ¼ ü oranındadır.
 • Kullanıcıların geri bildirimlerine çok önem verilir. Gelen sorular bekletmeden yanıtlanır.
 • Performans ve yetkinlik sonuçlarıyla eğitimler platform üzerinde ilişkilendirilmiştir.
 • Başarı öyküleri yayınlanır.
 • Mesajlar ve eğitimler hedef kitleye göre ayrıdır.
 • Periyodik bültenler yayınlanır.
 • Üyelerden yüksek oranda geri bildirim, öneri ve istek gelir.

Evet bu ve bunun gibi özellikler artırılabilir. Tüm bunları kurumlara uyguladığımız projelerden elde ettiğimiz deneyimlerle sizler için derledik.

Sevgi ve saygılarımızla.