Infinity ELearning

Kurumsal Blog

LMS ve LXP Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir!

yapay zeka ve e-öğrenme

LXP’ler (Öğrenme Deneyimi Platformu), son dört yılda öğrenme ve geliştirme dünyasında önemli bir yer edindi ve işletmelerin kafasında birçok soru oluşmasına sebep oldu. Bir LXP, bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile değiştirilmeli mi? LXP’ler gerçekten abartılıyor mu? Birlikte LMS ve LXP kullanılabilir mi? Yoksa başka bir şeye mi ihtiyaç var? Bu soruların yanıtlarını arayalım!

Birçok işletme, LXP’lerin ilk ortaya çıktığı 2018/19 döneminde öğrenme platformlarına yönelme kararı aldı. Ancak şimdi durum değişti. COVID-19, son birkaç yıldır artan sorunları hızlandırarak öne çıkardı. İşletmeler artık büyük ölçekli beceri kazanma ve geliştirme görevlerinin farkındalar. Öğrenciler, becerilerini sürekli olarak geliştirmeye daha hevesli. Bu durum, LXP’lerin ve LMS’lerin sağladığı göreli değerleri değiştirdi.

Platformlar da kendilerini geliştirdi. Hepsi yeni özellikler ekledi ve pazarlar, farklı ağrı noktaları için uzmanlaşmış farklı ürünlerle değişti. Bu rehber, işletmelerin 2021’in değişken bağlamında LMS veya LXP’lerine ihtiyaç duyup duymadıklarına karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturuldu.

Bu tanımlarla ilgili bir uyarı yapalım. Keskin bir ayrım yoktur. LXP’ler ve LMS’ler farklı kategorilerde yer alır ve bazı LMS’ler LXP özelliklerine sahip olduklarını iddia ederken, bazı LXP’lerin de LMS özelliklerine sahip olduğu doğru olabilir. Bu makale, bu sistemlerin genellikle kuruluşlarda nasıl kullanıldığına ve pratik durumlarda karşılaşılan farklara dayanmaktadır.

Şimdi, LMS veya LXP platformlarınızı seçerken düşünmeniz gereken temel soruları sıralayalım.

LMS ve LXP arasındaki fark nedir?

Bir LMS, yöneticilerin yapılandırılmış bir eğitim içeriği atamasını ve takibini yapabileceği bir sistemdir. Öte yandan bir LXP, kullanıcıların çeşitli kişiselleştirilmiş içeriklerden kendi öğrenimlerini seçebildiği tüketici odaklı bir platformdur. Bir LMS sinemaya gitmek gibiyken, bir LXP YouTube’a gitmek gibidir.

Kim kontrol ediyor?

LMS’ler ve LXP’ler arasındaki temel fark, güç dengesidir. LMS’lerde durum oldukça basittir. Öğrenme ve Geliştirme Departmanı kullanıcıların gördüğü içeriği ve öğrenmesi gerekenleri kontrol eder.

LXP’lerde kullanıcılar ne tüketmek istediklerini seçer. Platforma bağlı olarak, bu durum genellikle göz atma veya arama yoluyla gerçekleşir. LXP’ler, genellikle kategorilere ayrılmış içerik havuzları ile kurulmuş olup çok güçlü arama işlevlerine sahiptir.

Kullanıcılar LXP’lerde kendi öğrenimlerinden sorumlu olurken platformlar buna yardımcı olur. Bu durum genellikle kişiselleştirme yoluyla gerçekleşir. Çok fazla içerik olduğu için LXP’ler, kullanıcı veya iş hedefleriyle uyumlu olan şeyleri seçmeye çalışır (başarı oranı değişkenlik gösterir).

İçerik, bir LXP’ye nasıl girer?

Bir LMS’deki içerik genellikle Eğitim ve Gelişim Departmanı tarafından yerleştirilir ve genellikle resmi ve yapılandırılmıştır (çoğunlukla uyum eğitimleri). Bir LXP’de kişiler, dışardan alabildikleri dahil içerikleri düzenleyerek, kendi içeriklerini oluşturarak, içeriği öğrenme yolculuklarına bir araya getirerek veya kendi dijital öğrenme planlarını yöneterek içeriğe daha fazla kontrol sahibi olabilir.

Bu demokrasi, çevik ve esnek beceri gelişimi için bir ön koşuldur ve birçok işletme için hedeflenen bir durum olabilir.

Kullanıcılar ne öğreniyor?

LXP ve LMS, farklı öğrenme türlerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bir LMS daha yapılandırılmış durumdadır. Öğrenciler oturum açar ve atandıkları dersleri alır, genellikle sonunda değerlendirmeler yapılır. İçeriğin türü oldukça çeşitlidir, genellikle şirket veya departman ölçeğindedir. LMS’nin amacı bilgi ve beklentiyi genişletmektir.

Biraz sıkıcı gelebilir, ancak çoğu işletme için önemlidir. Bu durum LMS’lerin konumunu netleştirir. Sağlam, basit ve izlenebilir olmaları nedeniyle kişiler ihtiyaç duydukları içerikleri etkili bir şekilde alabilir ve hemen işlerine geri dönebilirler.

LMS’ler, kullanıcıları içerikle ve özellikle uyumluluk içeriğiyle eşleştirir. Bu durum birçok işletmede kullanıcıları değişen düzenlemelerden uzak tutmak için önemlidir ve LXP’lerin gereksiz olduğu bir şeydir.

Öte yandan LXP, bireysel gelişim için tasarlanmıştır. İşlerinde daha iyi veya daha yetenekli hale gelmek isteyen kişiler için birçok içeriğe sahiptir. Bazen fazla miktarda içerik olabilir.

Bu ölçekte çalışabilmesi için LXP’lerin güçlü arama işlevlerine, kişiselleştirilmiş önerilere, çeşitli içerik türlerine ve kullanıcıların kolayca gezinebileceği bir arayüze sahip olması gerekir. LMS’ler bu esnekliği genellikle sağlayamaz (çünkü çoğu LMS, LXP’lerde bulunan içerik türleriyle uyumlu değildir).

LXP’lerde içerik genellikle daha az yapılandırılmıştır. Anında ölçülemez ve bir “son” pek yoktur. Becerilerin organik olarak gelişmesini amaçlar. LXP’lerde oynatma listeleri ve daha uzun süreli eğitim içerikleri bulunurken, bunlara birçok mikro öğrenme ve düşünce parçası da katılır.

İki sistem hangi tür içeriği barındırıyor?

LMS’ler genellikle uzun içerikleri önceden belirlenmiş bir formatta barındırır. Örneğin, yeni çalışanlara göreve başlama eğitimleri atamak için kullanılabilir, böylece ilerleme izlenebilir ve öğrenmenin kalıcılığı bir testle değerlendirilebilir. Genellikle düzenleyici veya zorunlu eğitimlerdir. Eğitimlerin SCORM paketleri yapılması nedeniyle eğitimin biçimi ve türü oldukça katıdır. SCORM, tüm LMS içeriğinin belirli protokoller ve ilkeleri takip etmesini gerektiren bir düzen belirler. LXP’ler her türlü içeriği kolayca barındırabilir. Kişiler çevrimiçi sitelerdeki makaleleri okuyabilir, çalışanlar tarafından hazırlanan içeriği inceleyebilir veya testler yapabilir, videolar veya web seminerleri izleyebilir. Esneklik, LXP’lerin tanımlandığı çok net bir durumdur.

LMS’ler özellikle uyumlulukla ilgili çok özel içerik türlerini barındırırken, LXP’ler temel olarak her türlü içeriği barındırabilir.

Verileri nasıl kullanıyorlar?

Bir LMS, bazı verileri izler, genellikle bir çalışanın atandığı eğitimleri ve sonuçlarını takip eder. İzleme, öğrencilerin bir şeyler öğrenip öğrenmediğini, öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için kullanılır. Veriler genellikle raporlar, sınıflandırmalar ve genel performans analizleri olarak sunulur.

LXP’lerde ise veriler daha karmaşık hale gelir. Platformlar, kullanıcıların hangi içerikleri tükettiklerini, neyi beğendiklerini, hangi becerileri geliştirmek istediklerini ve hangi öğrenme kaynaklarını yararlı bulduklarını izler. Kişiselleştirme, içeriği daha iyi bir şekilde önermek için bu verileri kullanır. Kullanıcıların ilgi ve etkinliklerine dayanarak özelleştirilmiş öneriler sunulabilir ve içeriği daha iyi şekillendirebilir.

Sonuç olarak, LMS’ler daha yapılandırılmış, kontrol edilen ve kişilerin içerikleri tüketmek yerine tamamlamasını sağlayan bir yaklaşıma sahiptir. LXP’ler ise daha esnek, kullanıcı odaklı ve özelleştirilebilir bir öğrenme deneyimi sunar. İşletmelerin bu 2 sistem için tercih yapması, öğrenme hedefleri, içerik türleri ve kullanıcı deneyimi gibi faktörlere bağlıdır. Bazı durumlarda hem LMS hem de LXP’nin bir kombinasyonu ideal bir çözüm olabilir. Biz de InfinityLMS’i bu bakış açısıyla yapılandırdık.

Umarız yararlı olmuştur.

Özet bir tablo olarak her 2 sistemin farkları nelerdir?

LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi)

Yöneticilerin yapılandırılmış eğitim içeriğini atayıp takip edebildiği bir sistemdir.

Kontrol yöneticilerde ve içeriği belirleyen tarafındadır. Kontrolün yöneticilerde olması aynı zamanda içeriğin kalitesini de güvence altına alır.

Daha yapılandırılmış içerikler barındırır ve genellikle uzun süreli eğitim programlarını destekler.

Uyumluluk odaklı içerikleri barındırır ve genellikle düzenleyici gereklilikleri karşılamayı hedefler.

Metrikler, genellikle öğrencilerin kurs tamamlama oranı, test puanları gibi temel ölçümler üzerinde yoğunlaşır.

Kullanıcıların içeriklerle etkileşim kurma ve iletişim kurma yetenekleri sınırlıdır.

Daha sıkı yapılandırılmış, kontrol edilen ve takip edilebilir bir öğrenme deneyimi sunar.

LXP (Öğrenme Deneyimi Platformu)

Kullanıcıların çeşitli kişiselleştirilmiş içerik dizisinden kendi öğrenimini seçtiği tüketici odaklı bir platformdur.

Kullanıcılar, hangi içeriği tüketmek istediklerini seçer ve kendi öğrenmelerinden sorumludur.

Daha geniş bir içerik yelpazesi sunar ve içerik daha organik olarak gelişime odaklanır.

Çeşitli öğrenme kaynaklarını barındırır ve genellikle daha az düzenleyici içeriklere sahiptir.

Verileri daha geniş bir şekilde kullanır ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için öğrenci etkileşimlerini izler.

Kullanıcıların içerikleri paylaşma, yorum yapma, birbirlerini takip etme ve etkileşimde bulunma gibi sosyal öğrenme özelliklerine sahiptir.

Daha esnek, kullanıcı odaklı ve kişiselleştirilebilir bir öğrenme deneyimi sunar.