Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Kurumsal Gelişimde Başarıyı Garantileyen 5 Temel İlke

Kurumsal gelişim, bir şirketin sürekli iyileştirme, adapte olma ve yenilik yapma kapasitesine işaret eder. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, bu sürecin etkin yönetilmesi, şirketlerin sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşır. Bu yazıda, kurumsal gelişim sürecinin temelini oluşturan beş ilkeyi detaylandıracağız.

Kurumsal Gelişim Nedir?

Kurumsal gelişim, bir şirketin organizasyon yapısını, süreçlerini ve çalışan yetkinliklerini, değişen piyasa koşullarına ve teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi sürecidir. Bu sürecin merkezinde, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak yapısal değişiklikler ve yetenek gelişimi bulunur.

kurumsal-gelisim

Kurumsal Gelişim Programlarının Amacı

Kurumsal gelişim programlarının asıl amacı, organizasyonel yetenekleri, iş süreçlerini ve çalışan performansını geliştirmek için bütüncül bir yaklaşım benimsemektir. Bu programlar genellikle aşağıdaki alanları kapsar:

 • Liderlik gelişimi
 • Teknolojik beceri eğitimi
 • İş süreçlerinin yeniden tasarımı
 • Kurumsal kültür geliştirme
 • Takım çalışması ve iş birliği teşviki

Programın Bileşenleri

Kurumsal gelişim programı, bir dizi çapraz fonksiyonel inisiyatifi içerebilir:

 • Liderlik Geliştirme Programları: İşin geleceği için liderleri yetiştirmeyi amaçlar. Örneğin, GE’nin ünlü Crotonville liderlik geliştirme merkezi, liderlik becerileri üzerine odaklanan ve dünya çapında bir model olarak kabul edilen bir programdır.
 • Teknik ve Mesleki Eğitimler: Siemens gibi şirketler, kendi eğitim akademileri aracılığıyla endüstriyel teknoloji ve mühendislik alanında kapsamlı eğitim programları sunarlar.
 • Mentorluk ve Koçluk: American Express, çalışanlarını geliştirmek için mentorluk programları kullanır ve “tersine mentorluk” uygulamalarıyla yenilikçi fikirleri teşvik eder.
 • İş Süreçleri Optimizasyonu: Toyota’nın “Toyota Üretim Sistemi” ve “Sürekli İyileştirme (Kaizen)” yaklaşımları, verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik küresel standartlardır.

Uygulamalı Stratejiler

Uygulamada, bir kurumsal gelişim programının etkili olması için, aşağıdaki stratejilerin benimsenmesi önerilir:

 • Özelleştirilmiş Eğitim Modülleri: Çalışanların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş eğitimler sunmak.
 • Etkileşimli Öğrenme Deneyimleri: Simülasyonlar ve oyunlaştırılmış öğrenme platformları gibi etkileşimli araçlar kullanarak öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek.
 • Performans İzleme: Eğitimlerin etkinliğini ve çalışanların performansını düzenli olarak ölçmek için analitik araçlar kullanmak.

Sektörel Örnekler ve Deneyimler

 • Zappos Insights: Zappos, iş kültürüne ve müşteri hizmetlerine odaklanan Zappos Insights programı ile diğer şirketlere ilham vermiştir.
 • Google’ın “G2G” (Googler-to-Googler) Programı: Google çalışanları, kendi aralarında dersler ve atölye çalışmaları yaparak birbirlerini eğitirler.
 • Değerlendirme ve İyileştirme: Programların sürekli değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, başarıya giden yolda esnekliği artırır.
 • Ölçütlerin Belirlenmesi: Başarı ölçütlerinin belirlenmesi, programın ilerlemesini takip etmek ve değerlendirme yapabilmek için hayati önem taşır.
 • Kapsayıcı Bir Yaklaşım: Tüm seviyelerden çalışanları kurumsal gelişim programına dahil etmek, çeşitliliği ve yaratıcılığı teşvik eder.

Bu gelişmiş ve detaylı bilgilerle donatılmış kurumsal gelişim programı, işletmeler için sadece bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarıyı yakalama stratejisinin temel taşıdır. Örnek vermek gerekirse, Microsoft’un “Satya Nadella’nın CEO olmasıyla başlayan dönüşüm süreci, çalışanlar arasında büyüme zihniyetini teşvik eden çeşitli gelişim programları ile desteklenmiştir. Bu yaklaşım, Microsoft’un yenilikçilikte ve pazar değerinde önemli bir artış yakalamasını sağlamıştır.

surekli-egitim-ve-gelisim

Sürekli Eğitim ve Gelişim

Modern kurumsal gelişim programları, sürekli öğrenme ve gelişim fikrini benimser. Bu, çalışanların kariyer yolculukları boyunca eğitim ve gelişim fırsatlarına sürekli erişebilmeleri anlamına gelir. Bu kavram, ‘Öğrenen Organizasyon‘ modeliyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilir ve özellikle değişim ve belirsizlik dönemlerinde şirketlerin esnek kalmasını sağlar. İlgili bir çalışmada, Deloitte’un “2019 Global Human Capital Trends” raporunda, şirketlerin %86’sının bu tür bir yaklaşımı benimsemenin önemini vurguladığı belirtilmektedir.

Eğitim Teknolojileri ve Kurumsal Gelişim

Kurumsal gelişim ve bilgi teknolojileri arasındaki ilişki, günümüzün hızla değişen iş dünyasında daha da önem kazanmıştır. Örneğin, Salesforce’un Trailhead eğitim platformu, çalışanların kendi hızlarında ve ihtiyaçlarına uygun şekilde öğrenmelerine olanak tanıyan bir öğrenme teknolojisidir. Bu tür teknolojiler, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri için bireyselleştirilmiş ve ölçeklenebilir çözümler sunar.

Kurumsal Gelişim Planları ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Etkili bir kurumsal gelişim planı, şirketin vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda, bir kurumsal gelişim danışmanlığı hizmeti, dış bir perspektif ve uzmanlık sunarak, bu planların uygulanmasını iyileştirebilir. Örneğin, Boston Consulting Group ve McKinsey & Company gibi yönetim danışmanlık firmaları, kurumsal gelişim stratejilerinin tasarlanması ve uygulanmasında geniş bir deneyime sahiptir.

Kurumsal gelişim programları, şirketlerin geleceğini şekillendirmede kritik bir role sahiptir. Bir şirketin başarısı, sahip olduğu insan kaynağının kalitesi ve bu kaynağın sürekli gelişimine olan yatırımıyla doğru orantılıdır. Eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirirken, öğrenen organizasyon modeli, adaptasyon ve inovasyon kapasitesini artırır. Sonuç olarak, bir şirketin rekabet avantajını sürdürmek ve pazar liderliğini elde etmek için kurumsal gelişim programlarına olan yatırımı, sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda uzun vadeli başarının bir garantisidir.

Bu bağlamda, Infinity E-Learning gibi platformlar, ‘Oyunla E-Öğrenme‘ ve diğer ileri teknoloji eğitim araçları ile kurumsal gelişimin ön saflarında yer almaktadır. Bu tür yenilikçi eğitim çözümleri, çalışanların gelişim yolculuklarında onları destekleyerek, kişisel ve mesleki becerilerinin sürekli gelişimini sağlar. Günümüzde kurumsal gelişim, şirketler için bir yatırım, çalışanlar için bir fırsat ve tüm endüstri için bir dönüşüm aracıdır.

oyunlastirma-gamification

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Eğitim, kurumsal gelişimde başarının en önemli sütunlarından biridir. Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, çalışanların kişisel yetkinliklerini geliştirerek kurumsal amaçlara hizmet etmelerini sağlar.

 • E-Learning: Çalışanların bireysel tempolarında ve tercih ettikleri ortamlarda öğrenmelerini mümkün kılar. E-Learning platformları, kişisel ve kurumsal gelişim için zengin içeriklere erişimi kolaylaştırır.
 • E-Learning Academy: Kurumsal eğitimlerin özelleştirilebildiği, süreç yönetiminin kolaylıkla yapılabildiği platformlardır. E-Learning Academy, şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun içerikler sunar.
 • Oyunla E-Öğrenme: Öğrenmeyi oyunlaştırarak çalışanların motivasyonunu ve katılımını artırır. Oyunla E-Öğrenme yaklaşımları, bilginin kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.

Bu eğitimlerin amacı, çalışanları geleceğe hazırlamak ve şirketin genel başarı seviyesini yükseltmektir.

Kurumsal Gelişimde Başarıyı Garantileyen 5 Temel İlke

 • 1.Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme:
  • Şirket vizyonu ve misyonu ile uyumlu, uzun vadeli stratejik planlar oluşturmak.
  • Bu planları hayata geçirecek detaylı hedefler ve yol haritaları belirlemek.
 • 2.Sürekli Öğrenme ve Gelişim:
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapmak.
  • Eğitim ve gelişim programlarını sürekli olarak güncellemek ve geliştirmek.
 • 3.Teknolojiyi Entegre Etme:
  • Bilgi teknolojilerini ve dijital araçları kurumsal gelişim stratejilerine dahil etmek.
  • Yenilikçi çözümler ve otomasyon kullanarak verimliliği artırmak.
 • 4.Değişim Yönetimi:
  • Şirket içindeki değişimlere yönelik direnci azaltmak ve adaptasyon sürecini kolaylaştırmak.
  • Değişim süreçlerini yönetmek için açık iletişim ve çalışan katılımını teşvik etmek.
 • 5.Sonuç Odaklılık:
  • Kurumsal gelişim planları ve programları üzerinde düzenli olarak ölçümlemeler yapmak.
  • Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını analiz etmek ve iyileştirme fırsatları aramak.

Sonuç

Kurumsal gelişim, bir şirketin geleceğini şekillendiren dinamik bir süreçtir. Bu sürecin başarılı yönetimi, yukarıda belirtilen ilkeler etrafında döner. Şirketler, bu ilkeleri benimseyerek ve uygulayarak kurumsal başarılarını garanti altına alabilirler.

Kurumsal gelişim sürecinde yol gösterici olacak uzmanlara, etkili eğitim programlarına ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak, bu başarının anahtarıdır. Infinity E-Learning gibi platformlar, şirketlere bu konuda kapsamlı destek sağlarlar ve sürekli gelişimin kapılarını açarlar. Bu yolculukta, şirketlerin ve çalışanlarının her adımda desteklenmesi ve güçlendirilmesi, başarılı bir kurumsal gelişimin temel taşlarıdır.

Her şirketin kurumsal gelişim yolculuğu kendine özgüdür ve bu yolculukta ilerlerken, Infinity E-Learning’in sunduğu E-Learning Academy, Oyunla E-Öğrenme ve Öğrenen Organizasyon gibi kaynaklardan faydalanarak bu süreci daha verimli ve etkili hale getirebilirler. Uygulamalı bilgiler ve detaylı planlamalarla ilerleyen kurumlar, bu beş temel ilkeyi hayatlarının bir parçası yaparak, sadece mevcut başarılarını değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyellerini de maksimize ederler. Başarılı bir kurumsal gelişimin, sadece şirketin kendisine değil, aynı zamanda çalışanlarına, müşterilerine ve tüm paydaşlarına da olumlu etkiler yaratacağını unutmamak gerekir. Bu yolculuk, kurumsal gelişimde ustalaşmış bir danışmanın rehberliğinde, doğru eğitimlerle ve teknolojik desteklerle, şirketlerin en iyi versiyonlarına ulaşmalarını sağlayacaktır. Kurumsal gelişim, bir şirketin geleceğini garanti altına alan bir yatırımdır ve bu yatırımın getirileri, her ölçekteki şirket için değerlidir.

lider-e-learning-firmasi-infinityelearning