Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Kurumsal Eğitim: Başarıya Giden 5 Anahtar Adım

Kurumsal Eğitim: Başarıya Giden 5 Anahtar Adım

 

Kurumsal eğitimler, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için hayati önem taşır. Bu eğitimler, kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak ve işverenlerin çalışanlarına yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmak için tasarlanmıştır. Ancak, bu eğitimlerin etkinliği ve başarısı, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu yazımızda kurumsal eğitim konusunu irdeleyeceğiz.

 

Kurumsal Eğitim Ne Demektir?: Tanım ve Önem

Kurumsal eğitim, bir işletmenin veya organizasyonun çalışanlarının bilgi ve becerilerini genişletmek ve geliştirmek için sunduğu yapılandırılmış eğitimler ve öğrenme fırsatlarıdır. Kurumsal eğitim programları, çeşitli konuları kapsar; teknik ve yazılım becerileri, liderlik ve yönetim becerileri, işe özgü beceriler, müşteri hizmetleri, etik kurallar ve uyumluluk gibi.

Kurumsal eğitim, şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Çalışanların işlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve onların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için gereken yetenekleri ve bilgiyi kazanmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir teknoloji şirketi, yazılım geliştiricilerini yeni bir programlama dilinde eğitmek için bir kurumsal eğitim programı düzenleyebilir. Bu, şirketin yeni dildeki projeleri başarıyla tamamlamasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda çalışanların yeteneklerini ve kariyer beklentilerini genişletebilir.

Ayrıca, kurumsal eğitim, bir şirketin çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırabilir. Çalışanlar, işverenlerinin kendi profesyonel gelişimlerine yatırım yaptığını gördüklerinde genellikle daha mutlu ve daha bağlı hissederler. Ayrıca, yetenekli çalışanları elde tutmak ve onları geliştirmek, bir şirketin sürekli başarısını sağlar. Araştırmalar, iyi eğitimli çalışanların daha yüksek verimlilik seviyelerine sahip olduğunu ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağladığını göstermektedir (Osteraker, 1999).

Bu nedenle, kurumsal eğitimler, bir işletmenin stratejik hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının memnuniyetini ve bağlılığını artırması için önemlidir. İyi tasarlanmış ve etkili bir kurumsal eğitim programı, bir şirketin rekabet avantajını artırabilir ve sürdürülebilir başarıyı destekleyebilir.

 

kurumsal-egitim

 

Kurumsal Eğitimler Nelerdir?: Çeşitleri ve Faydaları

Kurumsal davranış eğitimi bir organizasyonun kültürünü ve değerlerini anlamak için oldukça değerlidir. Kurumsal eğitimler, çeşitli konu alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu eğitimlerin içeriği, işletmenin sektörüne, stratejik hedeflerine ve çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Aşağıda, tipik kurumsal eğitim türlerinden bazıları ve onların getirdiği faydaları bulabilirsiniz.

 • Teknik Eğitimler

Teknik eğitimler, çalışanların belirli teknolojik araçları veya yazılımları etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Örneğin, bir mühendislik firması AutoCAD eğitimi sunabilir, bu sayede çalışanlar projelerini daha verimli bir şekilde tamamlayabilir.

 • Liderlik ve Yönetim Eğitimleri

Bu eğitimler, yöneticiler ve lider adayları için önemlidir. Etkili iletişim, karar verme, problem çözme ve takım yönetimi gibi konuları kapsar. Yüksek performanslı bir liderlik ekibi oluşturmak, şirketin genel başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

 • Etik ve Uyumluluk Eğitimleri

Etik ve uyumluluk eğitimleri, çalışanlara işyerinde uygun davranışları ve şirketin ve düzenleyici kurumların politika ve düzenlemelerini öğretir. Bu eğitimler, hukuki problemleri önlemek ve şirket kültürünü ve değerlerini güçlendirmek için önemlidir.

 • Kurumsal Değerler ve Davranış Eğitimi

Bu tür bir eğitim, şirketin misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini çalışanlara tanıtır ve onları bu değerlerle uyumlu bir şekilde hareket etmeye teşvik eder. Örneğin, bir şirket “müşteri odaklılık” değerini vurguluyorsa, bu tür bir eğitim, çalışanların bu değeri nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Tüm bu eğitim türleri, çalışanların işlerinde daha etkili olmalarını sağlar ve kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. İyi tasarlanmış ve etkili bir kurumsal eğitim programı, şirketin rekabet avantajını artırabilir ve işyerindeki verimliliği ve başarıyı destekleyebilir (Salas et al., 2012)

 

Kurumsal Eğitim Kataloğu: Eğitim İçeriklerinin Seçimi

Kurumsal eğitim kataloğu, bir organizasyonun sunabileceği tüm eğitimleri içerir. Bu kataloğun oluşturulması, şirketin eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur ve çalışanların mevcut beceri setlerini geliştirmek için hangi eğitimlerin gerekli olduğunu belirler. Kataloğun içerdiği eğitimler, iş yerindeki beceri boşluklarını doldurmayı amaçlar (Molenda, 2003).

 

Kurumsal Eğitim Firmaları: Doğru Eğitim Sağlayıcısının Seçimi

Kurumsal eğitim veren firmalar, genellikle geniş bir yelpazede eğitim programları sunarlar. Ancak, her firma eşit değildir. Doğru eğitim firmasını seçmek, kurumsal eğitimlerin başarısında önemli bir faktördür. En iyi kurumsal eğitim firmaları, uygulanabilir ve etkili eğitimler sunar ve genellikle iyi bir kurumsal eğitim kataloğuna sahiptir.

Firmaların, sektörel ihtiyaçları anlayan ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan bir deneyimli bir eğitim firması seçmeleri önemlidir. Örneğin, Infinity E-Learning, E-Learning konusunda sektörün öncüsü ve özelleştirilebilir E-Öğrenme Tasarımı ile bilinen bir firmadır. Infinity E-Learning, farklı sektörlerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitli eğitim programları sağlar.

 

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı: Eğitim Stratejilerinin Belirlenmesi

Kurumsal eğitim danışmanlığı, şirketlerin eğitim hedeflerini belirlemelerine ve en etkili eğitim stratejilerini seçmelerine yardımcı olur. Danışmanlar, organizasyonun mevcut beceri setlerini, iş hedeflerini ve kurumsal değerleri değerlendirerek, en uygun eğitim programlarını önerir.

 

Ayrıntılı Eğitim Stratejileri

 • Çalışanların İhtiyaçlarını Belirleme

Bir kurumsal eğitim programının başarıya ulaşması için ilk adım, çalışanların ne tür bir eğitime ihtiyaç duyduklarını belirlemektir. Eğitim ihtiyaçları analizi, çalışanların yeteneklerini, bilgi ve beceri boşluklarını belirlemek için kullanılır (Goldstein & Ford, 2002). İhtiyaçlar belirlendikten sonra, eğitim hedefleri oluşturulur ve eğitim içeriği bu hedeflere uygun olarak tasarlanır.

 • Öğrenme Yöntemlerini Çeşitlendirme

Kurumsal eğitimler, genellikle farklı öğrenme stillerine sahip bir dizi çalışanı hedefler. Dolayısıyla, eğitimlerin herkes için etkili olması için, çeşitli öğrenme yöntemlerini içermesi önemlidir. Bu, bir karışımı içerebilir; örneğin, öğrenme materyalleri, grup çalışmaları, öğretim, ve dijital öğrenme gibi (Clark & Mayer, 2016).

 • Geri Bildirim ve Değerlendirme

Kurumsal eğitimlerin başarısını değerlendirmek ve iyileştirmek için sürekli geri bildirim ve değerlendirme gereklidir. Eğitim sonrası değerlendirmeler, eğitimin etkinliğini ölçmeye ve geliştirmeye yardımcı olur (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Ayrıca, çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak geri bildirim sağlanması, eğitimin sürekli olarak geliştirilmesine yardımcı olur.

 • Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Kurumsal eğitimler, bir seferlik bir olay olmamalı, bunun yerine sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik etmeli. Bu, çalışanların yeteneklerini geliştirmeye devam etmelerini ve yeni beceriler öğrenmelerini sağlar. Sürekli öğrenme, iş yerinde inovasyon ve verimlilik artışını teşvik eder (London, 2011).

 • Teknolojiyi Kullanma

Teknoloji, kurumsal eğitimlerin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmada önemli bir rol oynar. Örneğin, e-learning platformları, çalışanların kendi hızlarında ve uygun oldukları zaman öğrenmelerine olanak sağlar. Ayrıca, teknoloji, eğitim materyallerine daha geniş bir erişim sağlar ve eğitimlerin kişiselleştirilmesine olanak sağlar (Clark & Mayer, 2016).

 

bir-sirket-e-learningden-nasil-fayda-saglayabilir

 

Kurumsal Eğitim Hakkında Bilgi: Veri Temelli Eğitimler

Eğitimlerin etkinliğini artırmak için, veriye dayalı yaklaşımlar kullanılabilir. Bu, çalışanların öğrenme stillerini, beceri boşluklarını ve eğitim materyallerine nasıl tepki verdiklerini anlamak için önemlidir. Veri toplama ve analiz, eğitimlerin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olur (Pappas, 2015).

 

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık: Birleşik Yaklaşım

Kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleri genellikle birleştirilir, çünkü her ikisi de çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için gereklidir. Bu yaklaşım, şirketlerin eğitim hedeflerini daha iyi belirlemesine ve çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasına yardımcı olur. (Bramley, 2003).

 

Özet: Başarıyı Arttıran Kurumsal Eğitimler

Kurumsal eğitimler, iş yerinde yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflere ulaşılması için kritik önemdedir. Bu eğitimlerin etkinliği ve başarısı, iyi tasarlanmış bir eğitim kataloğu, doğru eğitim firmalarının seçimi, etkili eğitim danışmanlığı, veriye dayalı öğrenme ve sürekli geri bildirim ve değerlendirme gerektirir. Eğitimler, çeşitli öğrenme yöntemlerini içermeli ve teknoloji, eğitimlerin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmada kullanılmalıdır. Kurumsal eğitimlerin başarısını artırmak için “öğrenen organizasyon” modelini benimsemek, şirketlerin sürekli olarak öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eder.

Eğitimin başarısı, bilgi ve becerilerin uygulanabilir olmasına bağlıdır. Bu, kurumsal eğitimlerin başarısının anahtarıdır. Infinity E-Learning ile başarıya giden E-Learning yolculuğunuza bugün başlayın!

 

 

 

Kaynaklar

 • Goldstein, Irwin L., and Kevin Ford. Training in organizations: Needs assessment, development, and evaluation. Belmont, CA: Wadsworth, 2002.
 • Clark, Ruth Colvin, and Richard E. Mayer. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons, 2016.
 • Kirkpatrick, Donald L., and James D. Kirkpatrick. Evaluating training programs: The four levels. San Francisco: Berrett-Koehler, 2006.
 • London, Manuel. “The power of feedback: Giving, seeking, and using feedback for performance improvement.” Routledge, 2011.
 • Goldstein, Irwin L., and Kevin Ford. Training in organizations: Needs assessment, development, and evaluation. Belmont, CA: Wadsworth, 2002. 
 • Osteraker, M.C. “Measuring motivation in a learning organization.” Journal of Workplace Learning, 1999. 
 • Molenda, Michael. “In Search of the Elusive ADDIE Model.” Performance improvement 42.5 (2003): 34-37.
 • Bersin, Josh. “The Corporate Learning Factbook 2014: Benchmarks, Trends, and Analysis of the U.S. Training Market.” Deloitte Consulting LLP, 2014. 
 • Pappas, Christopher. “The Importance of Data-Driven Learning in the Workplace.” eLearning Industry,2015. 
 • Bramley, Peter. “Evaluating Training Effectiveness.” Trans-Atlantic Publications, 2003. Workplace.” eLearning Industry, 2015. 5. Bramley, Peter. “Evaluating Training Effectiveness.” Trans-Atlantic Publications, 2003.
 • Salas, Eduardo, et al. “The science of training and development in organizations: What matters in practice.” Psychological science in the public interest 13.2 (2012): 74-101.