Infinity ELearning

Kurumsal Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitimi Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenler; değişen ve ortaya çıkan yeni riskler sonucunda veya tehlike sınıflarına uygun düzenli aralıklarla çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenilemekle yükümlüdür.

“Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” üzerinde yapılan değişikliğe göre İş Sağlığı ve Güvenliği yenileme eğitimleri artık online olarak yapılabiliyor.

15.05.2013 Tarih, 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren ve 24.05.2018 tarih 30430 sayılı resmi gazete ile yeniden düzenlenen “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe” uygun olarak hazırlanan ve yönetmelikte bulunan tüm eğitimleri içeren uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlandı.

3 Ana Kategoriden Oluşan İSG Akademi Eğitim Başlıklarımız;

Genel Konular

Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
İş Yeri Temizliği ve Düzeni
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
Sağlık Konuları

Meslek Hastalıklarının Sebepleri
Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
İlk Yardım
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkileri
Teknik Konular

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
Elle Kaldırma ve Taşıma
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
Ekranlı Araçlarla Çalışma
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
Tahliye ve Kurtarma


Ayrıntılı bilgi ve demo videolar için bize ulaşabilirsiniz!
info@infinityelearning.com