Infinity ELearning

Kurumsal Blog

E-Learning’in Efektif Olmasını Sağlayan Öğeler

E-Learning’in Efektif Olmasını Sağlayan Öğeler

 

Günümüzde teknoloji gelişimiyle birlikte eğitim alanında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Eğitimde dönüşüm süreci, e-learning sistemleri, e-learning software ve e-learning platformları gibi kavramların hayatımıza girmesine neden olmuştur. Bu yazımızda, e-learning’in efektif olmasını sağlayan öğeler nelerdir sorusunu cevaplandırarak, eğitim alanında bu yeni nesil yöntemlerin nasıl başarılı bir şekilde kullanılacağına dair fikirler sunacağız.

 

e-learningin-efektif-olmasını-saglayan-ogeler

 

 1. E-Learning Sistemi: Başarıyı Artıran Unsurlar

E-learning sistemi, öğrencilerin ve öğretmenlerin online olarak bilgi paylaşımı yapabildiği, etkileşimli bir eğitim yöntemidir. Bu sistemlerin etkili olabilmesi için dikkate alınması gereken bazı öğeler bulunmaktadır:

 • Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcıların platformu kolayca kullanabilmesi, öğrenme sürecini hızlandırmakta ve etkinleştirmektedir (Chen, 2012).
 • İçerik kalitesi: Eğitim materyallerinin, öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun, güncel ve bilimsel temellere dayalı olması önemlidir (Bates, 2019).
 • İşbirliği ve iletişim: Öğrenciler ve öğretmenler arasında gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği imkanı sunan e-learning sistemleri, daha etkili öğrenme süreçlerini desteklemektedir (Means, 2014).

 

 1. E-Learning Software: Başarılı Bir Yazılımın Özellikleri

E-learning süreçlerini yönetmek için kullanılan e-learning software, farklı özelliklerle donatılmalıdır:

 • Özelleştirilebilirlik: Yazılımın, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, e-learning sürecini daha verimli hale getirir (Bozkurt, 2017).
 • Takip ve değerlendirme: Öğrencilerin ilerlemelerini ve performanslarını takip eden, geri bildirimler sağlayan yazılımlar, öğrencilerin motivasyonunu artırır (Palloff & Pratt, 2013).
 • Güvenlik ve gizlilik: Kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve eğitim materyallerinin güvenliğini sağlayan yazılımlar, e-learning süreçlerine güven duyulmasını sağlar (Moore, 2011).

 

 1. E-Learning Platformları: İdeal Bir Platformda Bulunması Gerekenler

Etkili e-learning süreçleri için tercih edilecek e-learning platformlarının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 • Esneklik: İdeal bir e-learning platformu, öğrencilere ve öğretmenlere zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın eğitime erişim imkanı sunmalıdır (Ally, 2008).
 • Çoklu ortam desteği: Ses, video, animasyon gibi çeşitli multimedya araçlarını destekleyen platformlar, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun eğitim materyallerine ulaşmasını sağlar (Mayer, 2005).
 • Sosyal etkileşim: E-learning platformları, öğrenciler ve öğretmenler arasında sosyal etkileşim olanakları sunarak, grup çalışmaları ve tartışmalar gibi öğrenmeyi destekleyici faaliyetlere imkan tanımalıdır (Garrison, 2011).
 • Sürekli gelişim: İdeal bir e-learning platformu, sürekli güncellenmeli ve yeni teknolojilere adapte olabilmelidir (Anderson, 2013).

 

 1. Eğitimcinin Rolü ve Etkinliği

E-learning süreçlerinin başarısında, eğitimcinin rolü ve etkinliği büyük öneme sahiptir. Aşağıdaki öneriler, eğitimcilerin e-learning süreçlerinde daha etkili olmalarına yardımcı olabilir:

 • İçerik tasarımı: Eğitimciler, öğrencilere sunulan içeriği ilgi çekici ve anlaşılır bir şekilde tasarlamalıdır (Clark & Mayer, 2016).
 • Öğrenci merkezli yaklaşım: Eğitimciler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun materyaller ve etkinlikler sunarak, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemelidir (Bonk & Zhang, 2008).
 • Geri bildirim ve destek: Eğitimciler, öğrencilere sürekli geri bildirim sağlayarak ve sorularına hızlı yanıtlar vererek, onların öğrenme sürecine destek olmalıdır (Ko & Rossen, 2010).

 

 1. Öğrencilerin Motivasyonunu Artırma Stratejileri

E-learning süreçlerinde öğrencilerin motivasyonunu artırmak için aşağıdaki stratejilere başvurulabilir:

 • Açık hedefler ve beklentiler: Eğitimciler, öğrencilere açık hedefler ve beklentiler sunarak, onların başarıya yönelik motivasyonunu artırabilir (Zimmerman, 2008).
 • Başarı hikayeleri: Başarılı e-learning öğrencilerinin deneyimlerini paylaşarak, diğer öğrencilere motivasyon kaynağı olunabilir (Keller, 2010).
 • Öz-yeterlilik: Öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme ve sorumluluk alma becerileri kazandırarak, öz-yeterliliklerini artırabilir ve böylece motivasyonlarını yükseltebilirsiniz (Bandura, 1997).
 • Ödül ve teşvikler: Başarıları takdir ederek ve öğrencilere ödül veya teşvikler sunarak, e-learning süreçlerinde daha aktif ve motive olmalarını sağlayabilirsiniz (Ryan & Deci, 2000).
 1. Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Uygun Kullanımı

E-learning süreçlerinde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin öğrenme başarısını doğru bir şekilde analiz etmek için büyük önem taşır:

 • Çeşitlilik: Farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak, öğrencilerin başarısını çok yönlü olarak değerlendirebilirsiniz (Popham, 2014).
 • Otantik değerlendirme: Gerçek hayat problemlerine dayalı projeler ve görevlerle, öğrencilerin bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde ölçebilirsiniz (Wiggins & McTighe, 2005).
 • Sürekli değerlendirme: Öğrencilerin ilerlemelerini düzenli aralıklarla değerlendirerek, öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilirsiniz (Black & Wiliam, 2009).

 

 

Özetle;

Eğitim alanında önemli bir yer edinen e-learning sistemleri, e-learning software ve e-learning platformları, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığında, öğrenme süreçlerini daha esnek, etkileşimli ve verimli hale getirir. Bu yazıda ele alınan öğeler, e-learning süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesine ve öğrenci başarısının artırılmasına katkıda bulunabilir. Eğitimciler ve öğrenciler, bu önerileri dikkate alarak, e-learning süreçlerinde daha etkili ve verimli olabilirler.

Unutmayın, e-learning süreçlerinde başarı, doğru sistemlerin, yazılımların ve platformların kullanılmasıyla birlikte, öğretmen ve öğrencilerin sürece aktif olarak katılımı ve uyum sağlamasıyla mümkün olabilir. E-learning dünyasına adım attığınızda, “Geleceği bugünden inşa etmek, ancak eğitimle mümkündür” atasözünü hatırlayarak, bu süreçte daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

 

 

Kaynaklar:

Ally, M. (2008). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson (Ed.), The theory and practice of online learning (2nd ed., pp. 15-44). Athabasca University Press.

Anderson, T. (2013). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 4(2).

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman and Company.

Bates, A. W. (2019). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. Tony Bates Associates Ltd.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31.

Bonk, C. J., & Zhang, K. (2008). Empowering online learning: 100+ activities for reading, reflecting, displaying, and doing. Jossey-Bass.

Bozkurt, A. (2017). Trends and patterns in massive open online courses: Review and content analysis of research on MOOCs (2008-2015). The International Review of Research in Open and Distance Learning, 18(5).

Chen, C. M. (2012). Intelligent web-based learning system with personalized learning path guidance. Computers & Education, 59(2), 320-331.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.

Garrison, D. R. (2011). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & Francis.

Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. Springer Science & Business Media.

Ko, S., & Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. Routledge.

Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31-48). Cambridge University Press.

Means, B. (2014). Technology and education change: Focus on student learning. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 285-307.

Moore, M. G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Wadsworth Publishing Company.

Palloff, R. M., & Pratt, K. (2013). Lessons from the virtual classroom: The realities of online teaching. John Wiley & Sons.

Popham, W. J. (2014). Classroom assessment: What teachers need to know. Pearson.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. ASCD.

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183.