Infinity ELearning

Kurumsal Blog

E-Learning Tarihi: Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

E-Learning Tarihi: Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

 

Eğitim ve öğretim dünyasında eğitimin yepyeni bir yüzü olan “e-learning” (eğitim) ve “e-learning software” (e-öğrenme yazılımı) kavramları, teknoloji çağında hızla yayılmaktadır. İlk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair bilgilerle donanmış bu yazı, e-learning’in tarihçesini ve eğitim dünyasına sağladığı katkıları incelemektedir.

 

E-Learning’in Tarihçesi

E-learning, yani elektronik öğrenme, aslında modern teknolojinin doğuşuyla başlamış olsa da, uzaktan eğitimin kökleri çok daha öncelere, 1700’lü yıllara kadar dayanmaktadır. İlk örneklerinden biri, 1728’de Boston’da Isaac Pitman tarafından başlatılan “posta yoluyla öğrenme” (correspondence courses) sistemidir. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır (USDLA).

E-learning kavramının modern anlamda doğuşu ise, 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. İlk olarak, “Programmed Logic for Automated Teaching Operations” (PLATO) adlı bir e-öğrenme yazılımı, Illinois Üniversitesi’nde geliştirilmiştir (University of Illinois, tarih yok). 1980’lerde ve 1990’larda ise, bilgisayarlar ve internetin yaygınlaşmasıyla e-learning sistemleri daha da gelişmiştir. 1993’te “World Wide Web” (WWW) sayesinde, eğitim programları ve materyallerine daha kolay erişim sağlanabilmiştir (eLearning Industry, 2021).

 

e-learning-tarihce

 

E-Learning Yazılımının Gelişimi

E-learning yazılımı, zaman içinde önemli gelişmeler göstermiştir. İlk başlarda, temel ders içeriklerini sunan ve öğrenci başarısını değerlendiren basit yazılımlar olarak işlev görmüştür. Ancak, bugün e-learning yazılımları daha karmaşık, etkileşimli ve özelleştirilebilir özelliklere sahiptir.

  1. Learning Management Systems (LMS): 1990’larda ortaya çıkan LMS’ler, eğitim materyallerini düzenlemeye, öğrenci performansını izlemeye ve eğitim süreçlerini yönetmeye yarayan yazılımlardır (eLearning Industry, 2021).
  2. Authoring Tools: Eğitim içeriklerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan bu yazılımlar, öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının ders materyallerini interaktif ve çekici hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.
  3.  Adaptive Learning Systems: Kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi sunmayı amaçlayan bu sistemler, öğrencilerin    öğrenme stillerine, hızlarına ve ihtiyaçlarına göre içerik sunarak, daha etkili bir eğitim süreci sağlamaktadır (Li & Ni, 2011).
  4. Learning Analytics: E-öğrenme süreçlerinde toplanan verileri analiz eden ve değerlendiren bu yazılımlar, öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmekte ve eğitim programlarının etkinliğini ölçmekte kullanılmaktadır (Siemens & Long, 2011).

 

E-Learning’in Geleceği

E-learning ve e-learning yazılımı alanında yapılan sürekli gelişmeler sayesinde, eğitim dünyası giderek daha dijital ve kişiselleştirilmiş hale gelmektedir. Gelecekte, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerin e-learning süreçlerine daha fazla entegrasyonuyla, eğitim deneyiminin daha zengin ve etkileşimli hale gelmesi beklenmektedir (Clark & Mayer, 2016).

 

Özetle;

E-learning, tarihsel süreç içinde önemli gelişmeler göstermiş ve eğitim dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. İlk olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan uzaktan eğitim kavramı, teknolojinin gelişimiyle birlikte, bugünün e-learning ve e-learning yazılımı sistemlerine evrilmiştir. E-learning’in avantajları ve dezavantajları bulunmakla birlikte, teknolojik gelişmeler ve eğitim alanındaki yenilikler sayesinde, gelecekte daha verimli ve etkileşimli eğitim süreçlerinin yaşanması muhtemeldir.

Siz de e-learning ve e-learning yazılımı ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, eğitim yaşamınızı zenginleştirmek ve kendinizi sürekli geliştirmek için eğitimin gücü ile hayatınıza değer katın ve başarıya ulaşın.

 

 

 

 

 

Kaynaklar

Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. Theory and practice of online learning, 2(1), 15-44.

Bates, A. W. (2005). Technology, e-learning and distance education. Routledge.

Berge, Z. L., & Huang, Y. P. (2004). A Model for Sustainable Student Retention: A Holistic Perspective on the Student Dropout Problem with Special Attention to e-Learning. DEOSNEWS, 13(5).

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.

eLearning Industry. (2021). A Brief History of eLearning [Infographic]. https://elearningindustry