Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Bir şirket E-Learning’den nasıl fayda sağlayabilir?

Bir şirket E-Learning’den nasıl fayda sağlayabilir?

 

Günümüzde şirketler, çalışanlarının ve yöneticilerinin sürekli gelişimini ve öğrenme süreçlerini desteklemek adına çeşitli eğitim yöntemlerini benimsemektedir. Kurumsal online eğitim, bu eğitim yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yazımızda, “Bir şirket E-Learning’den nasıl fayda sağlayabilir?” sorusunu cevaplandırarak, kurumsal eğitim ve kurumsal e-learning alanlarındaki gelişmeler, faydalar ve kullanım önerileri hakkında bilgi sunmayı amaçlıyoruz.

 

Kurumsal Online Eğitim Nedir?

Kurumsal online eğitim, şirketlerin çalışanlarının ve yöneticilerinin sürekli mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için kullandığı, internet üzerinden sunulan eğitim programlarıdır . Bu eğitimler sayesinde, çalışanlar ve yöneticiler; sektörlerine, mesleklerine veya kişisel gelişimlerine yönelik beceri ve bilgi edinebilirler .

 

Online Kurumsal Eğitimlerin Faydaları Nelerdir?

 1. Esneklik: Online kurumsal eğitimler, çalışanların ve yöneticilerin kendi zamanlarını ve hızlarını belirleyerek eğitimlere katılmasına olanak tanır. Bu durum, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlamak adına büyük bir avantajdır.
 2. Erişilebilirlik: İnternet üzerinden sunulan eğitimler, çalışanların ve yöneticilerin coğrafi sınırlamalar olmadan eğitime erişebilmesini sağlar. Bu sayede, şirketler dünya çapında en iyi eğitimleri ve uzmanlarına ulaşabilir.
 3. Maliyet Etkinliği: Kurumsal eğitimlerin online olarak düzenlenmesi, fiziksel eğitim mekanları, seyahat ve konaklama gibi maliyetlerin ortadan kalkmasına neden olur . Bu sayede, şirketler eğitim bütçelerini daha verimli kullanabilir.
 4. Ölçülebilirlik: Online eğitim platformları, eğitim süreçlerinin ve sonuçlarının takip edilmesine ve analiz edilmesine imkan tanır . Bu sayede, şirketler eğitimlerin etkinliğini ölçebilir ve sürekli iyileştirme sağlayabilir.
 5. Kişiselleştirme: Kurumsal e-learning sistemleri, eğitim içeriklerinin ve süreçlerinin çalışanların ve yöneticilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesine olanak sağlar . Bu, her bireyin öğrenme hızına ve beceri düzeyine uygun eğitimler alarak daha etkin bir öğrenme deneyimi yaşamasına yardımcı olur.
 1. İşbirliği ve İletişim: Online kurumsal eğitimler, şirket içinde ve dışında işbirliği ve iletişimi destekleyen araçlar sunar. Bu sayede, çalışanlar ve yöneticiler, farklı departmanlar ve şirketlerle bilgi paylaşımı yapabilir ve ortak projelerde çalışabilir.
 2. Sürdürülebilirlik: Kurumsal e-learning, çevreye duyarlı bir eğitim yöntemidir. Fiziksel eğitim mekanları ve materyallerine olan ihtiyacı azaltarak doğal kaynakları korur ve enerji tüketimini düşürür.

 

bir-sirket-e-learningden-nasil-fayda-saglayabilir

 

Kurumsal Eğitim ve E-Learning Stratejileri

Şirketlerin kurumsal e-learning sistemlerinden maksimum fayda sağlaması için aşağıdaki stratejileri uygulaması önerilir:

 1. Hedeflerin Belirlenmesi: Şirketler, eğitimlerin amacını ve hedeflerini net olarak belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için uygun eğitim programları ve platformları seçmelidir.
 2. Çalışanların Katılımının Sağlanması: Şirketler, çalışanların ve yöneticilerin eğitimlere aktif olarak katılımını teşvik etmeli ve eğitim süreçlerine geri bildirimde bulunmalarını sağlamalıdır.
 3. Sürekli Gelişimin Desteklenmesi: Şirketler, eğitim süreçlerini ve sonuçlarını düzenli olarak değerlendirmeli ve gerekli iyileştirmeleri yaparak sürekli gelişimi desteklemelidir.
 4. Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması: Şirketler, e-learning süreçlerinde en yeni ve etkili teknolojileri kullanarak eğitim deneyimini zenginleştirmelidir.
 5. Başarının Ölçülmesi: Şirketler, eğitimlerin etkinliğini ve başarısını ölçmek için belirli performans göstergeleri ve değerlendirme yöntemleri kullanmalıdır.

 

Kurumsal E-Learning Uygulama Önerileri

 1. İçerik ve Platform Seçimi: Şirketlerin kurumsal e-learning süreçlerinde başarıya ulaşabilmesi için, kaliteli ve güncel içerikler sunan platformlar seçmesi önemlidir . Bu platformlar, eğitim süreçlerini yönetmeye ve takip etmeye imkan tanıyan araçlar sunmalıdır.
 1. Çalışanların İhtiyaçlarının Analizi: Şirketler, eğitim programlarını planlamadan önce çalışanların beceri ve bilgi eksikliklerini belirlemeli ve eğitimleri bu ihtiyaçlara göre düzenlemelidir. Bu sayede, eğitimler daha etkili ve işe yönelik olacaktır.
 2. Blended Learning (Karma Öğrenme) Yaklaşımı: Şirketler, e-learning süreçlerini yüz yüze eğitimlerle birleştirerek karma öğrenme modelini uygulayabilir . Bu yaklaşım, çalışanların hem teknoloji kullanımı hem de sosyal etkileşim yoluyla öğrenme deneyimlerini zenginleştirecektir.
 3. Oyunlaştırma: Eğitim süreçlerine oyunlaştırma öğeleri ekleyerek, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve öğrenme deneyimini eğlenceli hale getirebilmek mümkündür. Oyunlaştırma, hedef belirleme, ödül ve geri bildirim sistemleri gibi öğeler içerebilir.
 4. Sosyal Öğrenme: Şirketler, e-learning platformlarında sosyal öğrenme özellikleri sunarak, çalışanların bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmasını teşvik edebilir. Bu sayede, şirket içinde bilgi aktarımı hızlanacak ve çalışanların problem çözme becerileri gelişecektir.
 5. Sürekli Destek: Şirketler, e-learning süreçlerinde çalışanlara teknik ve eğitim konularında sürekli destek sağlamalıdır. Bu destek, çalışanların eğitimlere katılımını artırarak, öğrenme süreçlerinin etkinliğini yükseltecektir.
 6. Eğitimlerin Güncellenmesi: Şirketler, eğitim içeriklerini düzenli olarak gözden geçirerek, güncel ve işe yönelik bilgilerle zenginleştirmelidir. Bu sayede, çalışanların sektördeki gelişmeleri takip etmesi ve bilgi birikimini sürekli olarak yenilemesi sağlanacaktır.

 

 

Özetle;

Kurumsal e-learning, şirketlerin çalışanlarının ve yöneticilerinin sürekli gelişimine katkıda bulunan, esnek, erişilebilir, maliyet etkin ve ölçülebilir bir eğitim yöntemidir. Şirketler, kurumsal online eğitim süreçlerini etkili bir şekilde planlayarak ve yöneterek, çalışanların beceri ve bilgi düzeylerini artırabilir, iş süreçlerinde verimlilik ve inovasyon sağlayabilir. Bu nedenle, şirketlerin e-learning süreçlerine yatırım yapması ve bu alandaki stratejilerini sürekli olarak geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.

E-Learning süreçlerinde başarıya ulaşmak için şirketlerin, hedeflerini net olarak belirlemesi, çalışanların ihtiyaçlarını analiz etmesi, uygun içerik ve platformları seçmesi, blended learning ve sosyal öğrenme yaklaşımlarını benimsemesi, oyunlaştırma öğeleri kullanması, sürekli destek sağlaması ve eğitim içeriklerini güncel tutması önerilmektedir.

Kısacası, kurumsal e-learning alanında doğru stratejiler ve uygulamalarla şirketler, çalışanlarının ve yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, iş süreçlerinde rekabet avantajı elde edebilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilir.

İyi yönetilmiş bir kurumsal e-learning süreci, şirketlerin eğitim yatırımlarının geri dönüşünü artıracak ve çalışanlarının memnuniyetini yükseltecektir. Bu nedenle, şirketlerin bu konuda duyarlı olması ve gerekli adımları atması büyük önem taşımaktadır.

Eğitim, atalarımızın da dediği gibi, “Bir kıvılcımla başlar ve bir ömür boyu devam eder.” Şirketlerin kurumsal e-learning süreçlerine yatırım yaparak, çalışanlarının ve yöneticilerinin bu kıvılcımı yakalamasına ve öğrenme yolculuklarında başarıya ulaşmasına katkıda bulunması, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sürdürülebilir başarıyı destekleyecektir.

Bu yazımızla, “Bir şirket E-Learning’den nasıl fayda sağlayabilir?” sorusuna cevap vererek, kurumsal eğitim ve e-learning alanlarında şirketlerin nasıl stratejiler ve uygulamalar benimseyebileceğini, bu sayede çalışanlarının ve yöneticilerinin sürekli gelişimine katkıda bulunabileceğini ve iş süreçlerinde başarıya ulaşabileceğini anlatmaya çalıştık. Umarız, bu bilgiler şirketlerin e-learning süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

 

 

Kaynaklar:

(1) https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-pandemic-digital-online-education-remote-learning/
(2) https://hbr.org/2020/03/what-it-takes-to-run-a-great-virtual-meeting
(3) https://www.inc.com/jeff-haden/7-reasons-why-your-employees-need-online