Infinity ELearning

Kurumsal Blog

Başarılı Bir LMS Nasıl Oluşturulur?

İş modeli kavramı son zamanlarla popüler olmaya başladı. Yeni bir iş kurarken girişimcilerin kullandığı veya kullanması gereken en önemli araçlardan birisidir. Bir işin veya projenin “değeri” nasıl oluşturacağını gösteren mantıksal bir diyagramdır da diyebiliriz. Ama iş modellemesinde temel amaç; işin sürekliliğinin nasıl sağlanacağını göstermesidir. Özetle işin nasıl para kazanacağını ve yaşamını nasıl devam ettireceğini.

Şimdi kurumsal portalleri oluştururken para kazanmak da nereden çıktı diyebilirsiniz. Kurum içi portallerde çalışan nasıl olsa gelip portale bakar, para neden kazanalım öyle değil mi? Ne yazık ki öyle değil, öncelikle bu bakış açısını değiştirmemiz çok önemli. Çünkü para kazanmak zorundayız, ortada iç veya dış bir müşteri var (çalışanlar veya hedef kitle), alt yapı (yazılım, donanım, sistemler vb.) ve satılmaya çalışılan şeyler var (bunlar genellikle içeriklerimiz, e-eğitim, mesaj, video, makale vb. her şey). Farklı hedef kitleler, sunulan değer, kanallar, ilişkiler, gelir akışı (para veya başarı kriterleri), kaynaklar, faaliyetler, ortaklıklar (sağlayıcılar) ve maliyet yapısı var.  

Eğitim ve gelişim portalleri, ödül ve öneri yönetim sistemleri, performans ve yetkinlik değerlendirme portalleri, işe alım ve yönetim sistemleri, kurum içi iletişim portalleri, kariyer yönetimi, hatta yeni popüler olmaya başlayan kurum içi sosyal paylaşım portalleri…

Bütün bu unsurlar e-öğrenme platformlarında da var. Öyleyse neden oturup bir portali oluştururken önce iş modelini tasarlamıyoruz? Hemen kapsam, site haritası, tasarım, proje planı ve hatta kodlama ile işlere girişiyoruz. Aksi halde yapılan yatırımların %50’si çöpe gidiyor. İşte bu yüzden işe başlamadan önce bir girişimci gibi düşünmek, önce işi modelleyip ardından da bir iş planı yapmak çok önemli. Kurumsal portallerinizi oluştururken işe girişimci bir gözle bakın, yeni bir iş kuruyormuş gibi yaklaşın.

Size çok basit bir örnek olay aktaralım; büyük olasılık ismini bir araba markası olarak biliyorsunuz. Yıllarca hava yolu şirketlerine uçak motoru satmaya çalıştı. Başarısız oldu, modeli değiştirdi ve motoru bedava verip motorun çalıştığı her saat için kira almaya başladı. Çok basit bir model değişikliğiyle batmak üzere olan Rolls Royce bugün dünyanın en büyük ikinci jet motoru üreticisi oldu. Yalnızca kitap yayıncılığında içinde en az 10 ayrı iş modeli var. Dolayısıyla önce işin, projenin, akışın ve sürekliliğin modellenmesi çok önemli! Kurumsal bir e-öğrenme platformu kurarken aynen bir işletme kuruyormuş gibi düşünmelisiniz, hatta bunu özellikle kurum içi portaller için de düşünmelisiniz. O kişilere kurumsal içeriklerinizi ücretsiz mi sunduğunuzu düşünüyorsunuz, nasıl olsa gelip görecekler öyle değil mi? Ama o kişilerin zamanlarını alıyorsunuz, dolayısıyla kurumunuzun da zamanını alıyorsunuz. Sizce bu ücretsiz mi?

İşte bu yüzden önce modelliyoruz, büyük resmi çiziyoruz. Bunu yaparken kendinize sormanız gereken sorular;

  • Ne tür içerikler üreteceğim, bunları nereden sağlayacağım?
  • Nicelik değil, değer önemli, ne kadar değer üreteceğim?
  • İçeriği hangi kanallardan dağıtacağım?
  • Kişilerle, çalışanlarla ilişkileri nasıl yöneteceğim?
  • Gelir kaynaklarım neler ve nasıl hesaplayacağım?
  • Kritik kaynaklarım neler?
  • Destek alacağım iş ortakları kimler?
  • Maliyet yapısı nedir?

Olası senaryolar oluşturun, seçenekleri değerlendirin ve en önemlisi de her şeyi hesaplayın. Modelleme için bir zihin haritası oluşturun.

Biz Infinity E-Learning olarak projelerimizde modelleme ve işin sürekliliğine çok daha fazla odaklanıyoruz. Bizce web uygulamalarını açmak işin yalnızca %10’u bile değil. Sonrasında yapılması gerekenler, içerik stratejileri, kullanım analizleri, hedef kitleye özelleşme, topluluk yönetimi vb. unsurlar web uygulamalarının başarı için çok daha önemli.
Ve projelere başlamadan önce oluşturduğumuz şablonlar var. 
Siz en iyisi gelin kurumsal portallerinize başlamadan önce size sunacağımız danışmanlık hizmetlerimizden yararlanın, başarınızı riske atmayın, işe sağlam adımlarla başlayın.

Sevgi ve saygılarımızla.